Logo

Logo Hering

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych
w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są szansą na BEZPŁATNE:
• zdobycie nowych kwalifikacji
• uzupełnienie wykształcenia
• doskonalenie umiejętności praktycznych oraz wiedzy branżowej
• przyspieszenie rozwoju kariery zawodowej

OFERUJEMY
Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji:
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
A18 Prowadzenie sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności handlowej

Technik mechanik - ścieżka zawodowa

graf

Kliknij miniaturę, by zobaczyć ukazujący naszą ofertę graf w nowym oknie i w większym rozmiarze.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego daje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, który jest przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu kursu:
M.19. – (uzyskuje tytuł - Operator obrabiarek skrawających)
lub
M.20. – (uzyskuje tytuł - Ślusarz)
lub
M.17. – (uzyskuje tytuł - Mechanik - monter maszyn i urządzeń)
otrzymuje osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe) oraz posiada świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w danym zawodzie.

Potwierdzenie dodatkowo kwalifikacji M.44. na podbudowie do wyboru M.17., lub M.19., lub M.20. oraz posiadanie lub uzupełnienie średniego wykształcenia daje możliwość uzyskania tytułu technika mechanika (311504).Technik handlowiec - ścieżka zawodowa

graf

Kliknij miniaturę, by zobaczyć ukazujący naszą ofertę graf w nowym oknie i w większym rozmiarze.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego daje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, który jest przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Sprzedawca, 522301.

Potwierdzenie dodatkowo kwalifikacji A.22. oraz posiadanie lub uzupełnienie średniego wykształcenia daje możliwość uzyskania tytułu technika handlowca (522305).Technik mechatronik - ścieżka zawodowa

graf

Kliknij miniaturę, by zobaczyć ukazujący naszą ofertę graf w nowym oknie i w większym rozmiarze.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego daje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, który jest przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Monter mechatronik, 742114.

Potwierdzenie dodatkowo kwalifikacji A.22. oraz posiadanie lub uzupełnienie średniego wykształcenia daje możliwość uzyskania tytułu Technika mechatronika (311410).