Logo

Logo Hering

  Trwa nabór na kierunki TECHNIK MECHANIK, TECHNIK HANDLOWIEC i TECHNIK MECHATRONIK realizowane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kształcenie odbywa się w systemie dualnym przy współudziale firmy partnerskiej Haering Polska Sp. z o.o. Model takiej edukacji zawodowej zakłada połączenie praktyki z nauką teoretyczną.

  Oferujemy miejsca dla 100 osób zainteresowanych kształceniem teoretyczno-praktycznym w naszej szkole.

 

Zapraszamy!

Należy dostarczyć:

• wypełniony kwestionariusz osobowy,

• oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły,

• 3 zdjęcia