Logo

Logo Hering

Hering

Partner Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii — Häring Polska S.A.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi (do września 2013 roku Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi) współpracuje z firmą Häring Polska od 2009 roku. Współpracę rozpoczęliśmy od innowacji pedagogicznej "Nowa jakość szkolnictwa zawodowego osiągana poprzez kształcenie w systemie dualnym". Była ona próbą wzbogacenia oferty edukacyjnej skierowanej do absolwentów szkół średnich, poprzez zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i niespotykanego dotąd w Polsce dualnego systemu kształcenia na poziomie średniej szkoły zawodowej. Polega ona na równoczesnym kształceniu w szkole (2 dni w tygodniu) i praktycznej nauce w zakładzie (3 dni w tygodniu). W oparciu o Rozporządzenie MEN z 2011 roku oraz po zakończeniu w 2013 roku innowacji pedagogicznej, we współpracy z firmą Häring Polska S.A. do naszej oferty kształcenia wprowadziliśmy kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik mechanik m.in. w ramach kwalifikacji M.19., M.20., M.44.

Firma Häring to średniej wielkości przedsiębiorstwo z siedzibą główną w Bubsheim (Niemcy) utworzone w 1962 roku. Obecnie zajmuje się produkcją detali precyzyjnych oraz podzespołów spełniających wysokie wymagania klientów, a swoje siedziby ma w Niemczech, w Polsce i w Chinach. Zakład w Piotrkowie Trybunalskim istnieje od 2001 roku i obecnie zatrudnionych jest tam 2100 osób. Odział Häring Polska S.A. stale rozwija się i tworzy nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanych mechaników.

W pierwszym roku współpracy zostało przyjętych 36 słuchaczy na kierunek technik mechanik. W kolejnych latach liczba osób przyjmowanych do Szkoły, a później Centrum systematycznie rosła.

W 2013 roku udało się nam uruchomić 4 grupy w ramach kwalifikacji M.19. i 2 grupy w ramach kwalifikacji M.44., w sumie przyjęliśmy 140 osób z ponad 300 chętnych.

W 2014 roku utworzyliśmy 3 grupy w ramach kwalifikacji M.19. a także udało nam się zorganizować 2 kursy po 2 grupy w ramach kwalifikacji M.44. w sumie przyjęliśmy 169 osób.

W 2015 roku utworzyliśmy 3 grupy w ramach kwalifikacji M.19., 2 grupy w ramach kwalifikacji M.20. oraz 2 grupy w ramach kwalifikacji M.44. przyjmując tym samym 195 osób. W 2016 roku utworzyliśmy 3 grupy w ramach kwalifikacji M.19., 2 grupy w ramach kwalifikacji M.20., oraz 2 grupy w ramach kwalifikacji M.44. przyjmując w sumie 188 osób.

Tak jak w poprzednich latach dokonamy wszelkich starań aby wybrać i przeszkolić najlepszych kandydatów.

O dobrej jakości kształcenia i wysokich umiejętnościach naszych słuchaczy świadczą ich wyniki osiągane na egzaminach zewnętrznych organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną - 100 % zdawalności (egzamin z kwalifikacji M.19. w 2013 i 2014 roku, oraz egzaminy z kwalifikacji M.20. oraz M.44. w 2014 roku) a także Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową AHK, nadającą certyfikat międzynarodowy będący potwierdzeniem nabycia w wyniku cyklu kształcenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przez słuchaczy na odpowiednio wysokim poziomie - 100 % zdawalności. Nasi najlepsi absolwenci mają możliwość pozostania w firmie i uzyskania stałego miejsca zatrudnienia.