Logo CKUNT

Logo Hering

Pobierz

Aktualne druki deklaracji przystąpienia do egzaminu oraz wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej znajdą Państwo na stronie Centrum.

Plany zajęć (kliknij, aby otworzyć plik pdf w nowym oknie).

Plany dla roku szkolnego 2016/2017 dla grup:

K_M.19_S1A,
K_M.19_S1B,
K_M.19_S1C
K_M.44_S2A,
K_M.44_S2B