W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy na kwalifikacyjne kursy w zawodach:

Operator obrabiarek skrawających (722307), Ślusarz (722204), Technik mechanik (311504)
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.20.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik mechatronik (311410), Mechatronik (742118):
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik handlowiec (522305), Sprzedawca ( 522301)
AU.20. Prowadzenie sprzedaży
AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

Zapraszamy wszystkich, którzy mają ukończone 18 lat i chcą zdobyć nowe kwalifikacje.
Każdy uczestnik naszego kursu od pierwszego dnia nauki otrzyma umowę o pracę oraz miesięczne wynagrodzenie, będzie uczestniczyć w dodatkowych lekcjach języka niemieckiego, a zajęcia praktyczne będzie odbywać na terenie firmy Haering Polska Sp. z.o.o.
Naukę rozpoczynamy we wrześniu.