W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy na kwalifikacyjne kursy w zawodach:
 
Technik mechanik (311504);
Operator obrabiarek skrawających (722307):

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających:
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 

Technik mechatronik (311410); Mechatronik (742118):
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 

Technik handlowiec (522305); Sprzedawca ( 522301)
AU.20. Prowadzenie sprzedaży
AU.25 Prowadzenie działalności handlowej
 

Zachęcamy wszystkich, którzy mają ukończone 18 lat i chcą zdobyć nowe kwalifikacje.
 

Każdy uczestnik naszego kursu od pierwszego dnia nauki otrzyma umowę o pracę oraz miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2100 zł brutto, będzie uczestniczyć w dodatkowych lekcjach języka niemieckiego, a zajęcia praktyczne będzie odbywać na terenie firmy Haering Polska S.A.
 
Naukę rozpoczynamy we wrześniu.