W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy na kwalifikacyjne kursy w zawodach:

Operator obrabiarek skrawających (722307); Ślusarz (722204); Technik mechanik (311504):
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik mechatronik (311410), Mechatronik (742118):
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Zapraszamy wszystkich, którzy mają ukończone 18 lat i chcą zdobyć nowe kwalifikacje.
Każdy uczestnik naszego kursu od pierwszego dnia nauki otrzyma umowę o pracę oraz miesięczne wynagrodzenie, będzie uczestniczyć w dodatkowych lekcjach języka niemieckiego, a zajęcia praktyczne będzie odbywać na terenie firmy Haering Polska Sp. z.o.o.
Naukę rozpoczynamy we wrześniu.

Mechatronik

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Do zadań zawodowych mechatronika należy:
a) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
b) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
c) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Zajęcia odbywają się systemem dualnym, 2 dni w szkole, 3 dni na terenie zakładu pracy.
Nie wymagamy ukończenia szkoły średniej.

Absolwent kierunku mechatronicznego znajdzie pracę w różnych branżach przemysłowych związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych na stanowiskach montera, konserwatora, brygadzisty, kierownika utrzymania produkcji, programisty urządzeń i systemów mechatronicznych oraz specjalisty do spraw diagnostyki i napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przez urządzenia i systemy mechatroniczne należy rozumieć:
a) urządzenia elektropneumatyczne i elektrohydrauliczne,
b) zespoły napędów elektrycznych (silniki asynchroniczne, krokowe i prądu stałego),
c) układy sterowania elektrycznego (przekaźniki, styczniki, sensory, sterowniki PLC, falowniki i regulatory PID),
d) manipulatory i roboty przemysłowe.

Technik mechatronik

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Absolwent naszego kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
a) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
b) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
c) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
d) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
e) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
f) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Technik mechatronik znajdzie pracę w różnych branżach przemysłowych związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych na stanowiskach montera, konserwatora, brygadzisty, kierownika utrzymania produkcji, programisty urządzeń i systemów mechatronicznych oraz specjalisty do spraw diagnostyki i napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przez urządzenia i systemy mechatroniczne należy rozumieć:
a) urządzenia elektropneumatyczne i elektrohydrauliczne,
b) zespoły napędów elektrycznych (silniki asynchroniczne, krokowe i prądu stałego),
c) układy sterowania elektrycznego (przekaźniki, styczniki, sensory, sterowniki PLC, falowniki i regulatory PID),
d) manipulatory i roboty przemysłowe.

Aby uzyskać tytuł technika mechatronika należy posiadać minimum wykształcenie średnie, ukończyć dwa kwalifikacyjne kursy zawodowe: ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych, ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz zdać egzaminy zawodowe po każdej kwalifikacji.

Zajęcia odbywają się systemem dualnym, 2 dni w szkole, 3 dni na terenie zakładu pracy.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:
a) wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania tutaj,
b) świadectwo ostatniej ukończonej szkoły,
c) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer b030. badania możesz wykonać w placówkach – lista.

Operator obrabiarek skrawających

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Do zadań operatora obrabiarek skrawających należy między innymi obsługa maszyn skrawających takich jak tokarka czy frezarka , zarówno maszyny konwencjonalne jak i CNC. W zakresie jego obowiązków znajduje się również ustawianie i mocowanie narzędzi, zadbanie o jakość elementów, które są wykonywane, bieżąca kontrola pracy maszyny, ustawianie odpowiednich narzędzi w magazynie obrabiarki, serwisowanie obrabiarki konwencjonalnej i CNC oraz ich diagnostyka. Do zadań operatora może również należeć wprowadzanie korekty błędów czy programowanie maszyny.

Zajęcia odbywają się systemem dualnym, 2 dni w szkole, 3 dni na terenie zakładu pracy.
Nie wymagamy ukończenia szkoły średniej.

Zadania zawodowe osoby o takich kwalifikacjach obejmują:
a) obrabianie elementów z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach i obrabiarkach sterowanych numerycznie,
b) czytanie dokumentacji technicznej,
c) wykonywanie niezbędnych obliczeń,
d) dobieranie odpowiedniego oprzyrządowania do obrabiarek,
e) znajomość materiałów eksploatacyjnych oraz odpowiednie do rodzaju materiału parametry skrawania,
f) posiadanie podstaw programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Operator obrabiarek skrawających może być zatrudniony we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych:
a) wykorzystujących obróbkę skrawaniem,
b) zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników,
c) oraz zakładach: budowy i eksploatacji tabory kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

Ślusarz

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Ślusarz jest rzemieślnikiem, który zajmuje się ręczną bądź ręczno-maszynową obróbką metalu. Buduje proste konstrukcje, naprawia mechanizmy współtworzące różnego rodzaju urządzenia, a czasem wykonuje również nowe części zamienne. W praktyce, ponieważ ślusarz może specjalizować się w różnych dziedzinach ślusarstwa.

Zajęcia odbywają się systemem dualnym, 2 dni w szkole, 3 dni na terenie zakładu pracy.
Nie wymagamy ukończenia szkoły średniej.

Zadania zawodowe osoby o takich kwalifikacjach obejmują:
a) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
b) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;
c) wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
d) naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Ślusarz może być zatrudniony:
a) w zakładach przemysłu maszynowego,
b) warsztatach samochodowych,
c) na budowach,
d) w firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych,
e) w serwisach naprawy sprzętu domowego,
f) w pracowniach ślusarstwa artystycznego (konserwacja, naprawa, odtwarzanie metalowych wyrobów artystycznych)

Technik mechanik

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Technik mechanik uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń a także wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej.

Zadania zawodowe osoby o takich kwalifikacjach obejmują:
a) organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
b) nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.Zajęcia odbywają się systemem dualnym, 2 dni w szkole, 3 dni na terenie zakładu pracy.

Aby uzyskać tytuł technika mechanika należy:
a) posiadać minimum wykształcenie średnie;
b) ukończyć jeden z dwóch kwalifikacyjnych kursów zawodowych: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających;
c) ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;
d) zdać egzamin zawodowy po każdej ukończonej kwalifikacji.

Zajęcia odbywają się systemem dualnym, 2 dni w szkole, 3 dni na terenie zakładu pracy.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:
a) wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania tutaj
b) świadectwo ostatniej ukończonej szkoły;
c) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer b030. badania możesz wykonać w placówkach – lista.