W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy na kwalifikacyjne kursy w zawodach:

Technik mechanik, 311504; Operator obrabiarek skrawających, 722307
(M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających)

Technik mechatronik, 311410; Monter mechatronik, 742114
(E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych)

Technik handlowiec, 522305; Sprzedawca, 522301
(A.18. Prowadzenie sprzedaży)

Zachęcamy wszystkich, którzy mają ukończone 18 lat i chcą zdobyć nowe kwalifikacje.
Każdy uczestnik naszego kursu od pierwszego dnia nauki otrzyma umowę o pracę oraz miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto, będzie uczestniczyć w dodatkowych lekcjach języka niemieckiego, a zajęcia praktyczne będzie odbywać na terenie firmy Haering Polska S.A.
Naukę rozpoczynamy we wrześniu.