W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy na kwalifikacyjne kursy w zawodach:

Operator obrabiarek skrawających (722307); Ślusarz (722204); Technik mechanik (311504):
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik mechatronik (311410), Mechatronik (742118):
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik handlowiec (522305), Sprzedawca ( 522301)
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Zapraszamy wszystkich, którzy mają ukończone 18 lat i chcą zdobyć nowe kwalifikacje.
Każdy uczestnik naszego kursu od pierwszego dnia nauki otrzyma umowę o pracę oraz miesięczne wynagrodzenie, będzie uczestniczyć w dodatkowych lekcjach języka niemieckiego, a zajęcia praktyczne będzie odbywać na terenie firmy Haering Polska Sp. z.o.o.
Naukę rozpoczynamy we wrześniu.