Oferta edukacyjna

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są szansą na BEZPŁATNE:

  • zdobycie nowych kwalifikacji
  • uzupełnienie wykształcenia
  • doskonalenie umiejętności praktycznych oraz wiedzy branżowej
  • przyspieszenie rozwoju kariery zawodowej

Oferujemy

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji:
Operator obrabiarek skrawających (722307); Ślusarz (722204); Technik mechanik (311504):
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik handlowiec(522305); Sprzedawca(522301):
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Technik mechatronik(311410); Mechatronik(742114):
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik mechanik – ścieżka zawodowa

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego daje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, który jest przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu kursu:
MEC.05. (uzyskuje tytuł – Operator obrabiarek skrawających)
lub
MEC.08.(uzyskuje tytuł – Ślusarz)
otrzymuje osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe) oraz posiada świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w danym zawodzie.

Potwierdzenie dodatkowo kwalifikacji MEC.09. na podbudowie do wyboru  MEC.05. lub MEC.08. oraz posiadanie lub uzupełnienie średniego wykształcenia daje możliwość uzyskania tytułu technika mechanika.

 

Technik handlowiec – ścieżka zawodowa

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego daje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, który jest przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Sprzedawca.

Potwierdzenie dodatkowo kwalifikacji HAN.02. oraz posiadanie lub uzupełnienie średniego wykształcenia daje możliwość uzyskania tytułu technika handlowca.

 

Technik mechatronik – ścieżka zawodowa

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego daje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, który jest przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Mechatronik.

Potwierdzenie dodatkowo kwalifikacji ELE.06. oraz posiadanie lub uzupełnienie średniego wykształcenia daje możliwość uzyskania tytułu Technika mechatronika.