Oferta edukacyjna

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są szansą na BEZPŁATNE:

  • zdobycie nowych kwalifikacji
  • uzupełnienie wykształcenia
  • doskonalenie umiejętności praktycznych oraz wiedzy branżowej
  • przyspieszenie rozwoju kariery zawodowej

Oferujemy

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji:
Operator obrabiarek skrawających (722307); Ślusarz (722204); Technik mechanik (311504):
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik handlowiec(522305); Sprzedawca(522301):
AU.20. Prowadzenie sprzedaży
AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

Technik mechatronik(311410); Mechatronik(742114):
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik mechanik – ścieżka zawodowa

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego daje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, który jest przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu kursu:
MG.19. (uzyskuje tytuł – Operator obrabiarek skrawających)
lub
MG.20. (uzyskuje tytuł – Ślusarz)
lub
MG.17. (uzyskuje tytuł – Mechanik-monter maszyn i urządzeń)
otrzymuje osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe) oraz posiada świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w danym zawodzie.

Potwierdzenie dodatkowo kwalifikacji MG.44. na podbudowie do wyboru MG.17., lub MG.19., lub MG.20. oraz posiadanie lub uzupełnienie średniego wykształcenia daje możliwość uzyskania tytułu technika mechanika.

 

Technik handlowiec – ścieżka zawodowa

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego daje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, który jest przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Sprzedawca.

Potwierdzenie dodatkowo kwalifikacji AU.25. oraz posiadanie lub uzupełnienie średniego wykształcenia daje możliwość uzyskania tytułu technika handlowca.

 

Technik mechatronik – ścieżka zawodowa

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego daje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, który jest przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Mechatronik.

Potwierdzenie dodatkowo kwalifikacji EE.21. oraz posiadanie lub uzupełnienie średniego wykształcenia daje możliwość uzyskania tytułu Technika mechatronika.