Rekrutacja

Startuj z nami drogą nowoczesnego kształcenia zawodowego!

Trwa nabór na kierunki technik mechanik, technik handlowiec i technik mechatronik realizowane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kształcenie odbywa się w systemie dualnym przy współudziale firmy partnerskiej Haering Polska Sp. z o.o. Model takiej edukacji zawodowej zakłada połączenie praktyki z nauką teoretyczną.

Oferujemy miejsca dla 100 osób zainteresowanych kształceniem teoretyczno-praktycznym w naszej szkole.

Zapraszamy!


Należy dostarczyć:

      • wypełniony wniosek,
      • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły,
      • 3 zdjęcia

Informację o kryteriach i dokumentach znajdziesz – tutaj.