Wszystkie specjalności

Wszystkie oferowane przez nas specjalności

AU.20. Prowadzenie sprzedaży
kwalifikacja obejmuje:
– Organizowanie sprzedaży;
– Sprzedaż towarów.

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej
kwalifikacja obejmuje:
– Organizowanie działań reklamowych i marketingowych;
– Zarządzanie działalnością handlową;
– Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej.

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
kwalifikacja obejmuje:
– Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;
– Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
– Montaż elementów, podzespołów i zespołów elektrycznych i elektronicznych;
– Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych;
– Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
kwalifikacja obejmuje:
– Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych;
– Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
– Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
kwalifikacja obejmuje:
– Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki;
– Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających;
– Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki;
– Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

MG.20.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
kwalifikacja obejmuje:
– Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
– Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;
– Wykonywanie połączeń materiałów;
– Naprawę i konserwację elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
kwalifikacja obejmuje:
– Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
– Nadzorowanie przebiegu produkcji.