Wszystkie specjalności

Wszystkie oferowane przez nas specjalności

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
kwalifikacja obejmuje:
– wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
– przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży;

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
kwalifikacja obejmuje:
– planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów;
– organizowanie i prowadzenie działań handlowych;
– prowadzenie aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
kwalifikacja obejmuje:
– montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
– wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
– wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
kwalifikacja obejmuje:
– eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
– tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
– programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
kwalifikacja obejmuje:
– przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
– wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną;
– wykonywanie obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną.

MEC.08.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
kwalifikacja obejmuje:
– wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
– wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;
– wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
– naprawę i konserwację elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
kwalifikacja obejmuje:
– organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
– nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.