Partner

Hering

Partner Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego — Häring Polska Sp. z. o.o.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz placówki wchodzące w jego skład współpracują z firmą Haering Polska od 2009 roku. Współpracę rozpoczęliśmy od innowacji pedagogicznej “Nowa jakość szkolnictwa zawodowego osiągana poprzez kształcenie w systemie dualnym”. Była ona próbą wzbogacenia oferty edukacyjnej skierowanej do absolwentów szkół średnich, poprzez zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i niespotykanego dotąd w Polsce dualnego systemu kształcenia na poziomie średniej szkoły zawodowej. Polega ona na równoczesnym kształceniu w szkole (2 dni w tygodniu) i praktycznej nauce w zakładzie (3 dni w tygodniu). W oparciu o Rozporządzenie MEN z 2011 roku oraz po zakończeniu w 2013 roku innowacji pedagogicznej, we współpracy z firmą Haering Polska Sp. z o.o. do naszej oferty kształcenia wprowadziliśmy kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik mechanik m.in. w ramach kwalifikacji M.19., M.20., M.44.

Grupa kapitałowa Häring należy do największych na świecie przedsiębiorstw, będących dostawcą precyzyjnych elementów toczonych dla branży motoryzacyjnej. W skład grupy Häring z siedzibą główną w Bubsheim wchodzą cztery nowoczesne zakłady przemysłowe zlokalizowane w Niemczech, Polsce, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Powstałe w 1961 roku przedsiębiorstwo stało się w przeciągu kilkudziesięciu lat najważniejszym partnerem przy opracowaniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii w branży motoryzacyjnej. Zakład produkcyjny w Piotrkowie Trybunalskim jest największym zakładem w całej grupie kapitałowej. Powstałe w 2001 roku przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie ponad 2200 osób i posiada powierzchnię produkcyjną ponad 56000m².

W pierwszym roku współpracy zostało przyjętych 36 słuchaczy na kierunek technik mechanik. W kolejnych latach liczba osób przyjmowanych do Szkoły, a później Centrum systematycznie rosła.

W 2013 roku udało się nam uruchomić 4 grupy w ramach kwalifikacji M.19. i 2 grupy w ramach kwalifikacji M.44., w sumie przyjęliśmy 140 osób z ponad 300 chętnych.

W 2014 roku utworzyliśmy 3 grupy w ramach kwalifikacji M.19. a także udało nam się zorganizować 2 kursy po 2 grupy w ramach kwalifikacji M.44. w sumie przyjęliśmy 169 osób.

W 2015 roku utworzyliśmy 3 grupy w ramach kwalifikacji M.19., 2 grupy w ramach kwalifikacji M.20. oraz 2 grupy w ramach kwalifikacji M.44. przyjmując tym samym 195 osób. W 2016 roku utworzyliśmy 3 grupy w ramach kwalifikacji M.19., 2 grupy w ramach kwalifikacji M.20., oraz 2 grupy w ramach kwalifikacji M.44. przyjmując w sumie 188 osób.

Rok 2017 obfitował w nowe pomysły na poszerzenie naszej oferty edukacyjnej. Rozpoczęliśmy nabór na dwa nowe kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik mechatronik (w ramach kwalifikacji E.03., E.18. i E.19.) oraz technik handlowiec (w ramach kwalifikacji A.18. i A.22.). W roku 2017 utworzyliśmy po dwie grupy z każdej z kwalifikacji: M.19., M.20. a także M.44. przyjmując w sumie 149 osób kształconych poprzez kursy kwalifikacyjne w zawodzie technik mechanik. Nasze dwa nowe kierunki pozwoliły na utworzenie grup 20 osobowych na kwalifikacyjnych kursach E.03. w zawodzie technik mechatronik oraz A.18. w zawodzie technik handlowiec.

W roku 2018 rozpoczęliśmy naukę w ramach kwalifikacji kursów zawodowych w zawodzie technik mechatronik (kwalifikacje E.18. i E.19.) oraz technik handlowiec (kwalifikacja A.22.) a także w zawodzie technik mechanik 2 grupy (kwalifikacja M.20.). Ponadto otworzyliśmy nowe kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik mechatronik (kwalifikacja EE.02.), technik mechanik (kwalifikacja MG.19.) oraz w zawodzie technik handlowiec (kwalifikacja AU.20.).

Tak jak w poprzednich latach dokonamy wszelkich starań aby wybrać i przeszkolić najlepszych kandydatów.

O dobrej jakości kształcenia i wysokich umiejętnościach naszych słuchaczy świadczą ich wyniki osiągane na egzaminach zewnętrznych organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną – 100 % zdawalności (egzamin z kwalifikacji M.19. w 2013 i 2014 roku, oraz egzaminy z kwalifikacji M.20. oraz M.44. w 2014 roku) a także Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową AHK, nadającą certyfikat międzynarodowy będący potwierdzeniem nabycia w wyniku cyklu kształcenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przez słuchaczy na odpowiednio wysokim poziomie – 100 % zdawalności. Nasi najlepsi absolwenci mają możliwość pozostania w firmie i uzyskania stałego miejsca zatrudnienia.

Zbliżający się rok szkolny 2019/2020 to kontynuacja uruchomionych w 2018 roku kierunków kształcenia. Obecnie trwa nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe z zakresu mechaniki, mechatroniki oraz handlu.